Aktuellt
Juni-Augusti
Deltar i medlemsutställning KKV-B. Gerlesborg.

Oktober
Rakubränning på KKV Bohuslän. Gerlesborg.