Utbildning

Skulpturlinjen, Göteborgs konstskola

Grundutbildning i keramiskt hantverk, Keramikskolan i Haga, Göteborg

Kurser i kroki och måleri vid:
Accadémia de Belle Arti, Bologna, Italien
Dômens konstskola, Göteborg
Gerlesborgsskolan

Fil. kand-examen i litteraturvetenskap och romanska språk
samt studier i konstvetenskap, dramatik och journalistik vid
Göteborgs universitet

Stödpedagog, Consensum yrkeshögskola, Sollentuna