Text till utställning, Hav och Land 2022

Budbärarna

Budbärarna lever ett farligt liv. De måste bära fram sitt budskap, även om de gärna skulle slippa och hellre tala om andra, mindre laddade saker. De måste möta människors förtvivlan och lägga band på sin egen. Budbärarna måste stå kvar och göra sin plikt. Skärpa sina sinnen, väga sina ord, lyssna. När jag under pandemin fick lust att gestalta de här budbärarna, växte deras öron och kom att likna olika djurs.